sudhe haath ne ho liye

Ek shehri babu ek gaon ke mollad se rasta bujhan lagya.
Mollad bolya, “Nu kar tu hade te sudhe haath ne ho liye aur aage jakke sudhe ne.”
Babu bolya, “Bhai sahab mein ap se aap aap karkey baat kar raha hun aur aap mujhe tu tu bool rahey ho.
Mollad bollya, “Pher ke tanne babu bolun?”