Exam Pass adre

Meshtru: Nan Shishya alva,
Amma: Chamundi Krupe,
Appa: Avnu Nan Maga kane.
Friend: ba Maga enne hodiyona.