Bahoo to her Saas

Bahoo to her Saas

Bahoo : Maa jee, kya baat hai ! ! yeh abhi tak aayey kyon nahin ?????? kahin kisi ladki ke sath ……………..????????????

Saas : arey Kalmuhi, to bhi hamesha oolta hee sochti hai ……….
yeh bhi to ho sakta hai ke kisi car ke niche aa gaya ho !!!!!!!!!!!!

Rabri Devi is walking with a goat

once upon a time Rabri Devi is walking with a goat and Laloo ask her

Laloo : area yey bhaishwan kahan se lai ?????????/

Rabri : Par, yeh to goatwon hai ………..

Laloo : arey main goatwon sey hee to pooch raha hoo !!!!!!!!!!