Bus Accident

Man Crying: na cheyyi tegindi
chala noppiga undi
Santa: orey noru moosuko
atu chudu aadi tala tegipoyindi,
ayina gammuna unnadu..!!